อาการบ้านหมุน,เวียนหัวบ้านหมุน,เวียนหัว,เวียนศีรษะ
หน้าแรก
อาการบ้านหมุน ภัยที่ไม่ควรมองข้าม
อาการบ้านหมุน ภัยที่ไม่ควรมองข้าม

อาการบ้านหมุน

คือ การรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมหรือร่างกายเคลื่อนที่ทั้งที่ไม่ได้เคลื่อนที่จริง อาจมีคลื่นไส้หรืออาเจียนร่วมด้วย มักเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะที่ควบคุมการทรงตัวของหูชั้นในหรือสมอง

สาเหตุ เช่น

  1. โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด
  2. โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
  3. โรคเนื้องอกของเส้นประสาทหู
  4. ประสาทการทรงตัวในหูชั้นในอักเสบหรือหูชั้นในอักเสบ
  5. โรคทางสมองบางชนิด

การรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ

  • กายภาพบำบัด ถ้าเป็นโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด
  • ถ้าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูง
  • กินยาบรรเทาอาการตามโรคที่เป็น เช่น น้ำในหูไม่เท่ากัน
  • ผ่าตัดตามข้อบ่งชี้ของโรค

ข้อมูลจาก

อ. พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล