มะเร็งลำไส้ใหญ่ อาการ
หน้าแรก
สัญญาณเตือน มะเร็งลำไส้ใหญ่
สัญญาณเตือน มะเร็งลำไส้ใหญ่

สัญญาณเตือน มะเร็งลำไส้ใหญ่

1. ถ่ายเป็นเลือด
2. ท้องผูกสลับท้องเสียง
3. คลำเจอก้อนในท้อง
4. ไม่ผายลม

หากมีอาการเหล่านี้ ควรไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 

รับชมคลิป สัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่