มะเร็งต่อมไทรอยด์
หน้าแรก
มะเร็งต่อมไทรอยด์ - ลัดคิวหมอ
มะเร็งต่อมไทรอยด์ - ลัดคิวหมอ

มะเร็งต่อมไทรอยด์

ประเภท

 • ผู้ที่มีพันธุกรรมหรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่ได้รับรังสีบริเวณคอหรือสัมผัสรังสี
 • ผู้ที่ได้รับไอโอดีนน้อยเกินไป

เช็กอาการ

 • เสียงแหบ
 • หายใจลำบาก
 • กลืนลำบาก
 • ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
 • คลำพบก้อนที่คอ (บริเวณกลางคอ)

การรักษา

 • การผ่าตัด
 • การกลืนแร่ (การกินสารไอโอดีนรังสี)
 • การฉายรังสี
 • เคมีบำบัด
 • กินยาฮอร์โมนไทรอยด์

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> ลัดคิวหมอ – มะเร็งไทรอยด์ รู้ทันสัญญาณเตือนรักษาหายได้ 24/01/67 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

อ. พญ.โยษิตา หมื่นแก้ว

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล