อินโฟกราฟิก เรื่อง อันตรายที่แฝงตัวอยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ ซึ่งมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
หน้าแรก
ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ สายปาร์ตี้ต้องระวัง
ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ สายปาร์ตี้ต้องระวัง

ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ ภาวะที่ร่างกายมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 400 มิลลิกรัม ทำให้ตับไม่สามารถขับออกจากเลือด อาจเกิดภาวะช็อกได้

อาการ

 • สับสน พูดไม่รู้เรื่อง
 • น้ำตาลในเลือดต่ำ
 • ง่วงซึม
 • อาเจียน
 • ผิวหนังซีด
 • หมดสติไม่รู้ตัว
 • ทรงตัวไม่ได้
 • หัวใจวายเฉียบพลัน
 • หายใจผิดปกติ เกิดอาการชัก

วิธีปฐมพยาบาล

 1. โทรแจ้งหน่วยกู้ชีพ 1669
 2. ปลุกผู้ป่วยให้ตื่นอยู่และพยุงให้อยู่ในท่านั่ง
 3. ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเปล่า
 4. คอยสังเกตอาการอย่าให้ผู้ป่วยหลับจนกว่ารถพยาบาลจะมา
 5. ผู้ป่วยหมดสติให้นอนตะแคง
 6. ทำการกู้ชีพ CPR หากหยุดหายใจ

 

ข้อมูลจาก

ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ

สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi