Chef Table: EP.52 | ต้มกะทิไหลบัวปลาทูสด

Chef Table สุขภาพดีสร้างได้ วันนี้ Chef จุมพล แจ้งไพร จะมานำเสนอเมนูจากปลา กับเมนู ต้มกะทิไหลบัวปลาทูสด ปลาอินทรีย์ทอดซอสเปรี้ยวหวาน และยำปลาโอย่างกับมะเขือเจ้าพระยา