04444
หน้าแรก
6 อาการควรรู้ "ข้อเข่าเสื่อมระยะแรก" โรคข้อเข่าเสื่อม
6 อาการควรรู้ "ข้อเข่าเสื่อมระยะแรก" โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้างการทำงานของกระดูกข้อต่อ และกระดูกบริเวณใกล้ข้อ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมและอาจมีความเสื่อมรุนแรงขึ้นตามลำดับ

2

1. กล้ามเนื้อต้นขาลีบ ข้อเข่าโก่ง หลวม หรือเบี้ยวผิดรูป

3

2. ปวดเข่าเวลามีการเคลื่นไหว เช่น เดิน ขึ้นลงบันได อาการจะดีขึ้นเมื่อหยุดพักการใช้ข้อ

4

3. มีอาการข้อฝืดขัด โดยเฉพาะเมื่อ มีการหยุดเคลื่นไหวเป็นเวลานาน

5

4. เหยียดหรืองอข้อเข้าได้ไม่ค่อยสุด

6

5. เมื่อขยับข้อรู้สึกถึงการเสียดสี หรือมีเสียงดังในข้อกระดูก

7

6. มีอาการปวดเวลาเดินหรือขยับ และมีอาการปวดรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

 

ข้อมูลจาก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล