04-01
หน้าแรก
โรคหลอดเลือดสมองอักเสบ
โรคหลอดเลือดสมองอักเสบ

ถ้าท่านมีอาการ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ให้สังเกตดูทันทีว่าป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองอักเสบหรือไม่

  1. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกหรืออ่อนแรงทั้งสองข้าง
  2. พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง พูดไม่ออก ฟังไม่เข้าใจ
  3. ตามองภาพไม่ชัดเจน, เกิดภาพซ้อน
  4. เดินเซ ทรงตัวไม่อยู่
  5. ซึมลง หมดสติ
  6. ปวดศรีษะรุนแรง
  7. เวียนหัว บ้านหมุน ร่วมกับอาการดังกล่าวขั้นต้น

หากมีอาการนี้ขึ้นมาทันทีทันใด ให้นึกถึงโรคหลอดเลือดสมองและควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

 

ข้อมูลจาก
สิ่งพิมพ์หออภิบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง