เลือกโปรตีนอะไร ? ถ้าไม่มีเนื้อหมู

เลือกโปรตีนอะไร ? ถ้าไม่มีเนื้อหมู