เมื่อเป็น "ตะคริว" แก้ยังไง ?

กิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันอาจทำให้เป็นตะคริวได้โดยไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาศึกษาเรื่อง เมื่อเป็น "ตะคริว" แก้ยังไง ? จาก ผศ. ดร. นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เอาไว้ทำความเข้าใจเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

ติดตามรับชมคลิปสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

RAMA CHANNEL ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Ramachannel.tv