ตารางที่ 2 ข้อดี - ข้อเสีย ของวิธีต่างๆในการลดอุณหภูมิกาย

 

 Bulletin (April - June 1998 Vol.6 No.2)

ภาวะฉุกเฉินจากความร้อน: Heatstroke

ตารางที่ 2 ข้อดี - ข้อเสีย ของวิธีต่างๆในการลดอุณหภูมิกาย

วิธีการ ข้อดี ข้อเสีย
การระเหยของน้ำ
(evapolation)

 
- ง่าย, ลงมือทำได้ทันที -ไม่ต้องสอดอุปกรณ์ใดเข้าในร่างกาย -ประเมินผลผู้ป่วยและติดตามผลได้ง่าย - ต้องพรมน้ำให้ผิวหนังเปียก อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการสูญเสีย ความร้อนสูงสุด
การแช่ลงในน้ำ
(immersion)

 
-ไม่ต้องสอดอุปกรณ์ใดเข้าในร่างกาย -ลดอุณหภูมิได้เร็วเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ -เทอะทะไม่สะดวก -ประเมินผู้ป่วยและติดตามผลได้ยาก -หนาวสั่น
การประคบน้ำแข็ง
(ice packing)

 
-ไม่ต้องสอดอุปกรณ์ใดเข้าในร่างกาย -ลงมือทำได้เกือบทันที -ผู้ป่วยที่รู้สติมักทนไม่ค่อยได้
การสวนล้างกระเพาะอาหารด้วยน้ำเย็น
(cold gastric lavage)

 
-สามารถทำร่วมกับวิธีอื่นๆได้ -ลดอุณหภูมิได้ช้าเมื่อเทียบกับวิธีอื่น -ต้องสอดอุปกรณ์ใดเข้าในร่างกาย -อาจต้องมีการปกป้องทางการหายใจ -มีผลการศึกษาไว้ในคนไม่มากนัก
การสวนล้างช่องท้องด้วยน้ำเย็น
(cold peritoneal lavage)

 
-ลดอุณหภูมิได้เร็ว
-ต้องสอดอุปกรณ์ใดเข้าในร่างกาย -มีผลการศึกษาไว้ในคนไม่มากนัก