ขอเชิญร่วมงานอวยพรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมงานอวยพรบัณฑิต 17 กย 61