กิจกรรมรู้เท่าทันโภชนาการครั้งที่2หัวข้อภูมิคุ้มกันแข็งแรงด้วยโภชนาการที่ดี

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) 

 
กิจกรรม "รู้เท่าทันโภชนาการ" ครั้งที่ 1 กินอย่างไรให้ชีวิตยืนยาว

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-10.45 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา ลีฬหกุล

ที่ได้รับรางวัลในงาน 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดี ด้วยโภชนบำบัด"ประจำปี2561

ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดี ด้วยโภชนบำบัด"ประจำปี2561

 
โครงการ"อ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว"

โครงการ"อ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว"  ในงานมหกรรมสุขภาพ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 

 

สัมมนารายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์ครั้งที่่ 1 ปีการศึกษา 2560

 
อวยพรบัณฑิตหลักสูตรโภชนศาสตร์ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร 12 ก.ย.60
อวยพรบัณฑิต เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร 12 ก.ย. 60
 
คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ ด้านโภชนบำบัด กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์

คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ ด้านโภชนบำบัด โดย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล และทีมงาน ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ร.พ.รามาธิบดี ทุกวันพุธ-พฤหัส 8.00-10.00 น.

...
 
ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดี ด้วยโภชนบำบัด" 2560

รับบริการฟรี 7.00-10.00 น. ณ โรงอาหารชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ รพ.รามาธิบดี เปิดบริการทุกวันจันทร์แรกของเดือน เริ่ม เมษายน - ธันวาคม 2560 รวม 9...

 
โครงการ Smart Health กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล