ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NUTRITION GROUP NEWS  

You are here

 
outstanding thesis award 2020 Nutrition

ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

 
กิจกรรม "รู้เท่าทันโภชนาการ" ครั้งที่ 1 กินอย่างไรให้ชีวิตยืนยาว

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-10.45 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์2563

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา ลีฬหกุล

ที่ได้รับรางวัลในงาน 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อวยพรบัณฑิต 2560

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 12.00-15.30 น. ณ ห้อง 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรโภชนศาสตร์ ภาคพิเศษ  (รอบที่ 2)

ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 20 เมษายน 2561

 
ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดี ด้วยโภชนบำบัด"ประจำปี2561

ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดี ด้วยโภชนบำบัด"ประจำปี2561

Pages