ภาพกิจกรรม Sharing: AMEE Student Task Force

Sharing: AMEE Student Task Force
 
สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 
     งานบริหารการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Sharing: AMEE Student Task Force โครงการต้นกล้ารามาธิบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักศึกษาแพทย์ ภายในงานมี นักศึกษาแพทย์วราวุธ เนาถาวร ซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมเป็น AMEE Student Task Force 2018 บรรยายและชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม รวมถึงโอกาสที่จะได้เข้าร่วม AMEE Student Task Force 2019 ที่จะมาถึงอันใกล้นี้ด้วย    
    วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี