ภาพกิจกรรม Research Camp 2022 ครั้งที่ 2 (On-site)

ภาพกิจกรรม Research Camp 2022 ครั้งที่ 2 (On-site)
 

สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 

     งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม โครงการต้นกล้ารามาธิบดี RESEARCH CAMP 2022 II โดยมี รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ และชี้แจงแนวทางการดำเนินการ และขั้นตอนในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ภายในงานมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยสาขาต่าง ๆ และรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็น โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาแพทย์เป็นอย่างมาก

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล