ภาพกิจกรรม Dean’s PARTIEs & SCIENCE FAIR 2019

 

สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 

โครงการต้นกล้ารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Dean’s PARTIEs & SCIENCE FAIR 2019 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความสำคัญของการทำวิจัยกับการเรียนรู้วิชาชีพแพทย์ ในช่วง TED TALK ภายในงานยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการต้นกล้ารามาธิบดี     
      เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์