ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
 
 
1. คลิกช่อง "ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่" ด้านหน้าเว็บไซต์ https://www.rama.mahidol.ac.th/medicalrecord/ 

                                                        

 
2. กรอกเลขบัตรประชาชนของท่าน *โปรดตรวจสอบความถูกต้อง เพราะถ้ากรอกไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถลงทะเบียนให้ท่านได้*

                

 
 
 
3. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวของท่านเอง
               
 
 
 
4. ลงชื่อผู้กรอกประวัติ/ข้อมูล จากนั้นเลือก "ส่งคำร้อง"
               
 
 
 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นเลือก "ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง" และกด "ส่งคำร้อง"
 
                                          
 
 
 
6. การลงทะเบียนเสร็จสิ้น ! โปรดตรวจสอบผลการลงทะเบียนในขั้นตอนต่อไป 
    โดยผู้ป่วยใหม่สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ที่ด้านหน้าเว็บไซต์ https://www.rama.mahidol.ac.th/medicalrecord/  คลิกเลือก "ตรวจสอบผลการลงทะเบียน"
 
 
 
7. การตรวจสอบผลการลงทะเบียน : กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ วันเดือนปีเกิดของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางเรา เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน
                 
 
 
 
8. หากเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการลงทะเบียนให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับหมายเลข HN
    แต่หากการลงทะเบียนครั้งนี้ไม่สำเร็จหรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นท่านจะได้บันทึกข้อผิดพลาดนั้น
               
 
 
 
9. การลงทะเบียนถือว่าเสร็จสมบูรณ์ โดยผู้ป่วยสามารถขอติดต่อรับบัตรประจำตัวโรงพยาบาลได้ที่งานเวชระเบียน โดยนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
 
 
 
 
ติดต่องานเวชระเบียน
อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1120
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013-15
 
ผู้ป่วยสามารถโทรนัดหมายหน่วยตรวจ(Premium Clinic) ได้โดยแจ้งหมายเลข HN กับทางหน่วยตรวจ
และ รพ.รามาธิบดี โทรศัพท์ 02-200-3000, 02-201-1000
หรือทาง Rama App
(iOS 11 และ Android 6.0 ขึ้นไป)
 
ขอบคุณที่ให้ รพ.รามาธิบดี เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลท่านค่ะ
 

 

 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม