ประกาศ คณะฯ กำหนดขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ ผู้ป่วยนอกพรีเมียมคลินิกและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

อัตราค่าธรรมเนียมแพทย์,ค่าธรรมเนียม,ค่าแพทย์,ค่าหมอ,คลินิกพิเศษ,พรีเมี่ยมคลินิก,รามา