สื่อสาระน่ารู้เกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก

 

รวบรวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

Rama Focus | เปิดแพทย์แผนจีน | 19 ม.ค. 59 smiley https://www.youtube.com/watch?v=Imvzdp0nF7A

Rama Variety - EP.60 แพทย์แผนจีน | by RAMA Channel enlightened https://www.youtube.com/watch?v=ENlg3sNepiw

Rama Variety - EP.53 แพทย์แผนจีนประยุกต์ “ฝังเข็ม และครอบแก้ว” yes https://www.youtube.com/watch?v=zf5J6eloY90

พบหมอรามาฯ - ผมร่วงเป็นหย่อม, การรักษาแพทย์ทางเลือกด้วยการฝังเข็ม 26/12/62 l RAMA CHANNEL

smiley https://www.youtube.com/watch?v=Qh4xxwhLGLY

ครอบแก้ว ศาสตร์จีนรักษาโรค

enlightened https://www.youtube.com/watch?v=_fIFLUPfuE0&list=PL-SDaIPHI78Qee8OTcFbrEo5u628OAVhI&index=50

 

 

Rama Variety - EP.61 แพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีอยู่ใน รพ.รามาฯ | by RAMA Channel

laugh https://www.youtube.com/watch?v=6bqEGbvldXg&t=12s

Rama Variety - EP.71 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการอบสมุนไพรที่บ้าน

enlightened https://www.youtube.com/watch?v=syevzq-em1A

แพทย์แผนไทยประยุกต์ทางเลือกรักษาโรคไมเกรนแบบไม่ใช้ยา

yes https://www.youtube.com/watch?v=yshZfe0ogVM

ท่าบริหาร 7 ท่านวดหน้าถนอมสายตาด้วยตนเอง

heart ภาคแรก https://www.youtube.com/watch?v=eL7Ij1AKhkk&t=1s

smiley ภาคจบ https://www.youtube.com/watch?v=fNhgMUoiWFg&t=1s

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

enlightenedhttps://www.youtube.com/watch?v=Tdcyb1MniJ0

 

ขั้นตอนการทำหัตถการคลินิกฟื้นฟูมารดาหลังคลอด โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

yes https://youtu.be/qJvPE1RKOck

 

angel สนใจเข้ารับบริการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี 

108 ถ. ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

- หมายเลขโทรศัพท์ : 064 - 5850938 และ 064-5850939

- Website : https://www.rama.mahidol.ac.th/altern_med/

- Facebook : หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลรามาธิบดี

- นัดหมายผ่าน RAMA App

-  Email   ramaocam@mahidol.ac.th