การบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานด้วยการนวดแผนไทย