ดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากนอกมหาวิทยาลัยต้องทำอย่างไร

สำหรับ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถสืบค้นฐานข้อมูลจากที่บ้านได้ 2 วิธี ดังนี้

1. เข้าใช้งานผ่าน VPN@Mahidol
สามารถเข้าถึงได้เสมือนใช้งานใน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ใช้บริการต้องติดตั้งโปรแกรม / Application ก่อนใช้งาน
สามารถใช้งานได้ทั้ง Desktop Client และ Moblie Client

ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง VPN@Mahidol และ คู่มือการใช้งาน
ได้ที่ https://muit.mahidol.ac.th/vpn.htm

 

2. เข้าใช้บริการแบบ OFF CAMPUS ACCESS [ คู่มือการใช้ : PDF]
สามารถเข้าใช้งานผ่าน URL ได้เลย แต่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
ได้ที่ https://ejournal.mahidol.ac.th/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------