การทำโจ๊กผู้ป่วยแบบง่าย เพื่อความสะดวกในการเตรียมโจ๊ก และลดขั้นตอนในการผลิต
 
การทำซอสลดเกลือเพื่อผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจในการรับประทานอาหารจำกัดโซเดียมและรับประทานอาหา...
 
การคำนวณราคาสลัดบาร์โดยเทียบตาราง เป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการคำนวณราคา
 
การทำขนมจีบแบบต้ม เพื่อลดปัญหา แป้งขนมจีบแห้ง แข็ง และสีคล้ำ ขณะบริการผู้ป่วย