ขออภัยค่ะ

 

เนื่องจากสถาการณ์ Covid-19 อาจทำให้เมนู ไม่เป็นไปตามที่กำหนด