ดูงาน - ฝึกงาน

 

เมื่อ 28 พ.ค.2558

อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จำนวน 61 คน เยี่ยมชมฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

smileysmileysmileysmileysmiley

เมื่อวันที่ 17 - 18 มี.ค. 58

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ จากโรงพยาบาลสระบุรี เยี่ยมชมฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี