การทำขนมจีบแบบต้ม

 

การทำขนมจีบแบบต้ม เพื่อลดปัญหา แป้งขนมจีบแห้ง แข็ง และสีคล้ำ ขณะบริการผู้ป่วย