งานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ National EMS Forum 2017 ครั้งที่ 11

งานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ National EMS Forum 2017 ครั้งที่ 11

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560

ณ ห้อง Sapphire 206 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

ER Update
EMS Quality and Efficiency
การนำเสนอประกวดผลงานวิชาการ Oral Presentation (English) ของนักศึกษา Ramamedic ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 2560 ครั้งที่ 11
การเสวนาหัวข้อ "New Era in Thai Paramedic Training"
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic