จักษุวิทยา

 

ดร. นายแพทย์ศรายุธ นิจวิภากุล

ดร. นายแพทย์ศรายุธ นิจวิภากุล
 
  • อาจารย์แพทย์ สาขา จักษุวิทยา
  • อนุสาขากระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงนนชยา ลิ่มเจริญ

แพทย์หญิงนนชยา ลิ่มเจริญ
 
  • แพทย์ สาขา จักษุวิทยา
                                                                                                                                                                             
 

นายแพทย์ณรงค์ สามิภักดิ์

นายแพทย์ณรงค์ สามิภักดิ์
 
  • แพทย์ สาขา จักษุวิทยา
  • อนุสาขาประสาทจักษุวิทยา
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงวิมพ์วิภา เดียวสุทธิชาติ

แพทย์หญิงวิมพ์วิภา เดียวสุทธิชาติ
 
  • แพทย์ สาขา จักษุวิทยา
  • อนุสาขาประสาทและน้ำวุ้นตา (เรตินา)
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงธนิดา วิทยาวิศวสกุล

แพทย์หญิงธนิดา วิทยาวิศวสกุล
 
  • แพทย์ สาขา จักษุวิทยา
  • อนุสาขาจักษุวิทยาเด็ก และตาเข
                                                                                                                                                                             
 

ย้อนกลับ