รู้เรื่องโรค ตอน เชื้อ Coronavirus 2019 ที่พบในไทยมีกี่สายพันธุ์