แสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ปีการศึกษา 2564 จากมหาวิทยาลัยมหิดล ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี