สาขาวิชาศัลยศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปริศนา ปัญญาไวย
Assist. Prof. Pritsana Punyawai, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปริศนา ปัญญาไวย
 
 

นายแพทย์ปัญจพล กิจกรองไพบูลย์

Panjapon Kitgrongpaibul, M.D. / นายแพทย์ปัญจพล กิจกรองไพบูลย์
 
                                                                                                                                                                             
 

นายแพทย์ฐัชกร พรหมบุญ

Tatchakorn Promboon, M.D. / นายแพทย์ฐัชกร พรหมบุญ
 
                                                                                                                                                                             
 
นายแพทย์ชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์
Chawintee Puttanapitak, M.D. / นายแพทย์ชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์
 
 
 
 

นายแพทย์ชุติวัฒ ศรีผลิน

Chutiwat Sripalin, M.D. / นายแพทย์ชุติวัต ศรีผลิน
 
                                                                                                                                                                             
 
นายแพทย์บารมี หลิมไชยกุล
Baramee Limchaikul, M.D. / นายแพทย์บารมี หลิมไชยกุล
 
 
 
 
นายแพทย์ปิติพงษ์ สิทธิอำนวย
Pitipong Sithiamnuai, M.D. / นายแพทย์ปิติพงษ์ สิทธิอำนวย
 
 
 
 
แพทย์หญิงตรีรัตน์ ตั้งพูลผล
Treerat Tangpulphon, M.D. / แพทย์หญิงตรีรัตน์ ตั้งพูลผล
 
 
 
 

นายแพทย์ทรงยศ แตงมีแสง

Songyos Tangmesang, M.D. / นายแพทย์ทรงยศ แตงมีแสง
 
                                                                                                                                                                             
 
แพทย์หญิงวรินทร์ทิพย์ ธงชัย
Varinthip Thongchai, M.D. / แพทย์หญิงวรินทร์ทิพย์ ธงชัย
 
 
 
 

ย้อนกลับ