สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล

Assist. Prof. Tantawan Awirujworakul, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
 
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
  • อาจารย์
  • tantawan.awi@mahidol.edu
                                                                                                                                                                             
 
แพทย์หญิงมนัสพร มานัสสถิตย์
Manusporn Manatssathit, M.D. / แพทย์หญิงมนัสพร มานัสสถิตย์
 
 
แพทย์หญิงวินิทรา แก้วพิลา
Winitra Kaewpila, M.D. / แพทย์หญิงวินิทรา แก้วพิลา
 
 
แพทย์หญิงพิชชาภัสร์ ชินณะราศรี
Pitchapat Chinnarasri, M.D. / แพทย์หญิงพิชชาภัสร์ ชินณะราศรี
 
 

 

 

ย้อนกลับ