สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

 

นายแพทย์อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์

Athasit Kijmanawat, M.D. / นายแพทย์อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์
 
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านการศึกษาาระดับหลังปริญญา
  • อาจารย์
  • athasit.kij@mahidol.edu
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงสุพิชฌา สาสนรักกิจ

Supitcha Sassanarakkit, M.D. / แพทย์หญิงสุพิชฌา สาสนรักกิจ
 
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงอภินันท์ ลักษณชินดา มอว์ซันน์

Apinun Luksanachinda Mawson, M.D. / แพทย์หญิงอภินันท์ ลักษณชินดา มอว์ซันน์
 
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงชัชศรัณย์ ธนพงษ์พิบูล

Chatsaran Thanapongpibul, M.D. / แพทย์หญิงชัชศรัณย์ ธนพงษ์พิบูล
 
                                                                                                                                                                             
 

นายแพทย์ปณิธิ ลีสุคนธ์

Panithi Leesukon, M.D. / นายแพทย์ปณิธิ ลีสุคนธ์
 
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงอตินุช ไตรสันติกุล

 
Atinuch Traisantikul, M.D. / แพทย์หญิงอตินุช ไตรสันติกุล
 
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงอภิชญา ผจงกิจพิพัฒน์

Apichaya Phachongkitphiphat, M.D. / แพทย์หญิงอภิชญา ผจงกิจพิพัฒน์
 
                                                                                                                                                                             
 

ย้อนกลับ