สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศกร อธิกเศวตพฤกธิ์

Assist. Prof. Pongsakorn Atiksawedparit, M.D., Ph.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศกร อธิกเศวตพฤกธิ์
 
  • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
  • อาจารย์
  • pongsakorn.ati@mahidol.edu
                                                                                                                                                                             
 
นายแพทย์ณัฐดนัย มั่นเกษตรกิจ
Phantakan Tansuwannarat, M.D. / นายแพทย์พันธกานต์ ตันสุวรรณรัตน์
 
 
นายแพทย์ณัฐดนัย มั่นเกษตรกิจ
Natdanai Mankasetkit, M.D. / นายแพทย์ณัฐดนัย มั่นเกษตรกิจ
 
 
แพทย์หญิงนิชาภา จงถาวรสถิตย์
Nichapha Chongthavonsatit, M.D. / แพทย์หญิงนิชาภา จงถาวรสถิตย์
 
 
นายแพทย์สิทธิโชค ลีลาอมรสิน
Sittichok Leelaamornsin, M.D. / นายแพทย์สิทธิโชค ลีลาอมรสิน
 
 

ย้อนกลับ