สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

 

นายแพทย์สุบัณฑิต อินจำปา

Subundit Injampa, M.D. / นายแพทย์สุบัณฑิต อินจำปา
 
                                                                                                                                                                             
 
แพทย์หญิงปรีติมน กิมปี
Pretimon Kimpee, M.D. / แพทย์หญิงปรีติมน กิมปี
 
 
 
 
นายแพทย์ธนัท โชติจารุมณีวงศ์
Tanat Chotijarumaneewong, M.D. / นายแพทย์ธนัท โชติจารุมณีวงศ์
 
 
 
 
นายแพทย์ณพนนท์ เกียรติมงคลกุล
Napanont Kiatmongkolkul, M.D. / นายแพทย์ณพนนท์ เกียรติมงคลกุล
 
 
 
 
แพทย์หญิงญาณิกา กิจพ่อค้า
Yanika Kitpoka, M.D. / แพทย์หญิงญาณิกา กิจพ่อค้า
 
 
 
 
แพทย์หญิงเบญจพร พิพัฒน์พงศา
Benjaporn Pipatpongsa, M.D. / แพทย์หญิงเบญจพร พิพัฒน์พงศา
 
 
 
 
นายแพทย์ณธกร ภูมิภัคธนาธิป
Ntakon Pompakthanartib, M.D. / นายแพทย์ณธกร ภูมิภัคธนาธิป
 
 
 
 

 

 

ย้อนกลับ