การใช้งานโปรแกรมเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

วิธีการติดตั้งโปรแกรม

1. เข้าเว็บไซต์  www.ramacme.org หรือ http://ramacme.ra.mahidol.ac.th หรือ เว็บไซต์ www.ccme.or.th
2. คลิกเข้าสู่เมนู CME Download
3. จากนั้นคลิก Download Program CME V.5

4. จากนั้นจะขึ้น ไดอะล๊อกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม  ให้คลิกที่ปุ่ม Run

 

5. จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ถัดไป เรื่อยๆ จนครบตามขั้นตอน จึงกดที่ปุ่ม เสร็จสิ้น

6. จากนั้นไปที่หน้า Desktop  แล้วดับเบิ้ลคลิกที่  โปรแกรม CME 5.0

 

วิธีการอัพเดทรายชื่อแพทย์

1. เข้าเว็บไซต์  www.ramacme.org หรือ http://ramacme.ra.mahidol.ac.th หรือ เว็บไซต์ www.ccme.or.th

2. คลิกเข้าสู่เมนู CME Download

3. คลิก Download รายชื่อแพทย์ (ว.ล่าสุด xxxxxxxx)

4. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Run

5. ให้พิมพ์ตามรูป C:\CME Softward 5.0   จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Install

การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

เมื่อทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรก ผู้ใช้จะพบกับหน้าจอลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมดังรูปด้านล่างให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าจอเพื่อทำการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม 

การล็อกอินเข้าโปรแกรม

ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาผู้ใช้จะต้องระบุชื่อล็อกอินและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
หมายเหตุ : สำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรมครั้งแรกสามารถเข้าใช้งานโดยใช้ชื่อล็อกอินเป็น  admin และรหัสผ่านเป็น admin เช่นกัน จากนั้นผู้ใช้สามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้ในหน้าจอตั้งค่าผู้ใช้งานโปรแกรม

แนะนำเมนูต่างๆ ในโปรแกรม ภายในโปรแกรม CME Software 5.0 นั้นจะมีเมนูต่างๆ ดังนี้

กลุ่มเมนูทางด้านล่าง  ประกอบด้วย

3. รวมแฟ้มกิจกรรม

- เป็นหน้าจอสำหรับรวบรวมคะแนนสำหรับส่งคะแนนให้กับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) โดยการรวมไฟล์นั้นจะมีอยู่สองเมนูย่อยดังนี้

- รวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละเครื่อง (CMEs->CCME) - เป็นหน้าจอสำหรับรวบรวมแฟ้มกิจกรรมแพทย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่จุดลงทะเบียนให้เป็นแฟ้มกิจกรรมที่รวบรวมได้ภายในวันเดียว
- รวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละวัน (CCMEs->FCCME) – เป็นหน้าจอสำหรับรวบรวมแฟ้มกิจกรรมแพทย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวันให้เป็นแฟ้มกิจกรรมที่รวบรวมได้ทั้งกิจกรรม
- รวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม (FCCMEs) - เป็นหน้าจอสำหรับรวบรวมแฟ้มกิจกรรมแพทย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมเพื่อดูข้อมูลโดยรวมและสามารถสั่งพิมพ์ออกมาเป็นรายงานได้ 

4. ส่งแฟ้มกิจกรรม
- เป็นหน้าจอสำหรับส่งแฟ้มข้อมูลกิจกรรมของแทพย์ให้กับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

6. ปรับปรุงข้อมูลออนไลน์
- เป็นหน้าจอสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลหลักของโปรแกรมที่ ศ.น.พ. จัดเตรียมไว้ให้มายังเครื่องคอมพิวเตอร์

7. ประวัติผู้เข้าใช้งาน
- เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานโปรแกรม

อธิบายรูปแบบการใช้งานโดยรวม

วิธีใช้งานโปรแกรม CME Software 5.0 โดยรวมจะสามารถอธิบายตามภาพประกอบด้านล้างได้ดังนี้

จากภาพตัวอย่างสำหรับอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม CME Software 5.0 เป็นการจัดกิจกรรม 1 กิจกรรม โดยจัด 3 วันด้วยกัน ซึ่งในแต่ละวันจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่องเป็นจุดลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมของแพทย์

จากภาพ จุด A  ผู้ใช้จะต้องใช้งานหน้าจอจัดกิจกรรม เพื่อกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเป็นจุดลงทะเบียนสำหรับเก็บคะแนนแพทย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจากตัวอย่างจะมีอยู่ 3 เครื่องด้วยกัน แพทย์สามารถที่จะเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ เครื่องใดก็ได้ ซึ่งแฟ้มกิจกรรมที่จะได้มาในแต่ละเครื่องจะเป็นไฟล์นามสกุล CME โดยสังเกตจากไอคอนของแฟ้มกิจกรรมจะมีแถบคาดสีแดงและมีอักษรสีขาวเขียนว่า CME

จากภาพ จุด B ผู้ใช้จะต้องใช้งานหน้าจอรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละเครื่อง (CMEs->CCME) โดยหน้าจอนี้จะทำหน้าที่รวบรวมแฟ้มกิจกรรมของแพทย์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละเครื่องให้เป็นแฟ้มกิจกรรมของแพทย์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันนั้นวันเดียว ซึ่งแฟ้มกิจกรรมที่ได้มาหลังจากที่ทำการรวมแฟ้มกิจกรรมจะเป็นไฟล์นามสกุล CCME โดยสังเกตจากไอคอนของแฟ้มกิจกรรมจะมีแถบคาดสีเขียวและมีอักษรสีขาวเขียนว่า CCME

จากภาพ จุด C ผู้ใช้จะต้องใช้งานหน้าจอ รวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละวัน (CCMEs->FCCME) โดยหน้าจอนี้จะทำหน้าที่รวบรวมแฟ้มกิจกรรมของแพทย์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวันให้เป็นแฟ้มกิจกรรมของแพทย์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในกิจกรรมเดียว(ตลอดระยะเวลาจะกิจกรรม) ซึ่งแฟ้มกิจกรรมที่ได้มาหลังจากที่ทำการรวมแฟ้มกิจกรรมจะเป็นนามสกุล FCCME โดยสังเกตจากไอคอนของแฟ้มกิจกรรมจะมีแถบคาดสีน้ำเงินและมีอักษรสีขาวเขียนว่า FCCME ซึ่งแฟ้มกิจกรรม FCCME นี้ ผู้ใช้จะต้องนำส่งให้กับทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) ผ่านทางการใช้งานหน้าจอ

ส่งแฟ้มกิจกรรม เพื่อให้ระบบนำข้อมูลในแฟ้มกิจกรรมของแพทย์ไปประมวลผลเข้าสู่ระบบต่อไป
แนะนำหน้าจอกิจกรรม จากหน้าจอกิจกรรมสามารถอธิบายการใช้งานได้ดังนี้

2. เปิดระบบแสตนบาย  ใช้สำหรับเป็นการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นจุดลงทะเบียนอัตโนมัติ โดยรายละเอียดการใช้งานสามารถศึกษาต่อได้ที่การใช้งานหน้าจอแสตนบาย
3. บันทึกเป็นเท็กซ์ไฟล์  ใช้สำหรับส่งออกข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนเก็บหน่วยกิตในแฟ้มข้อมูลหน่วยกิตที่ผู้ใช้เปิดใช้ในปัจจุบันออกมาเป็นแฟ้มข้อมูลข้อความ มีนามสกุลเป็น .txt
4. เข้าข้อมูลจากเท็กไฟล์  ใช้สำหรับนำเข้าข้อมูลการลงทะเบียนจากเท็กไฟล์เข้ามายังแฟ้มกิจกรรมที่ผู้ใช้เปิดอยู่ในขณะนั้น(การนำเข้าข้อมูลจะไม่สนใจเรื่องเลขกิจกรรม)
5. พิมพ์รายชื่อผู้ลงทะเบียน  ใช้สำหรับพิมพ์รายชื่อแพทย์ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถคลิกขวาที่ปุ่มนี้จะมีปุ่มแสดงขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับปรับแต่งรายงานนี้ได้

การสร้างแฟ้มกิจกรรม

การสร้างแฟ้มกิจกรรมใหม่ การสร้างแฟ้มกิจกรรมใหม่สามารถทำได้โดย คลิกที่เมนูกิจกรรมในหน้าจอจัดกิจกรรม แล้วเลือกสร้างแฟ้มกิจกรรมใหม่ จะปรากฏหน้าจอสำหรับสร้างกิจกรรมขึ้นมาดังภาพ

จากภาพหน้าจอสร้างกิจกรรมใหม่ให้ผู้ใช้กำหนดข้อมูลกิจกรรมในช่อง กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม สถาบันหลัก สถาบันผู้จัด และวันที่จัดกิจกรรม ให้ถูกต้อง โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลในแต่ละช่องได้โดยการกดที่ปุ่ม ... หรือปุ่ม space bar บน keyboard เพื่อให้โปรแกรมแสดงตัวเลือกขึ้นมา เมื่อกำหนดข้อมูลกิจกรรมครบทุกช่องแล้วให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มสร้างกิจกรรมเพื่อให้โปรแกรมสร้างแฟ้มกิจกรรมขึ้นมา โดยตำแหน่งแฟ้มกิจกรรมจะถูกบันทึกอัตโนมัติไว้ที่ตำแหน่ง "C:\Program Files\CME Software 5.0\ScoreFiles1Com\" โดยชื่อไฟล์จะชื่อเป็นรหัสกิจกรรมตามด้วยรหัสสถาบันที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยมีนามสกุลของแฟ้มข้อมูลคือ .CME ซึ่งจากภาพตัวอย่างนั้นจะได้ชื่อแฟ้มข้อมูลชื่อ 1-1001-001-0001-100517_รหัสสถาบันที่ลงทะเบียน.CME เมื่อแฟ้มข้อมูลถูกสร้างเสร็จหน้าจอสร้างกิจกรรมใหม่จะถูกปิดลงและกลับไปยังหน้าจอจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ใช้ดำเนินการเก็บคะแนนของแพทย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

แก้ไขข้อมูลกิจกรรม โปรแกรมจะแสดงหน้าจอขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อมูลกิจกรรมได้ในบางส่วนได้โดยจะมีรายละเอียดดังภาพด้านล่าง

รายละเอียดส่วนของการเก็บหน่วยกิต จะเป็นส่วนที่ใช้ในการเก็บหน่วยกิตของแพทย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ใช้ต้องทำการกำหนดหน่วยกิตที่ผู้ที่มาลงทะเบียนได้ก่อนที่จะระบุข้อมูลแพทย์ผู้ที่มาลงทะเบียนจากภาพตัวอย่างกำหนดไว้ 120.00 หน่วยกิต

การระบุชื่อแพทย์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ 3 วิธีด้วยกัน คือ

1. ค้นหารายชื่อแพทย์จากทางซ้ายมือแล้วดับเบิ้ลคลิกเพื่อนำรายชื่อแพทย์ท่านนั้นลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือสามารถคลิกที่ปุ่มลูกศรสีเขียวได้
2. นำ cursor ไปไว้ที่ช่อง อ่านเลขที่ลงทะเบียน จากนั้นใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกโดยสามารถศึกษาวิธีใช้งานต่อได้ในหัวข้อ การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
3. เปิดใช้งานระบบแสตนบายโดยสามารถศึกษาวิธีใช้งานต่อได้ในหัวข้อ การใช้งานหน้าจอแสตนบาย
หมายเหตุ : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อแพทย์ผู้ลงทะเบียนโปรแกรมจะทำการบันทึกแฟ้มข้อมูลแบบอัตโนมัติเสมอ

เปิดระบบแสตนบาย

ในการเปิดใช้งานระบบแสตนบายให้ผู้ใช้เปิดแฟ้มกิจกรรม(หรือสร้างแฟ้มกิจกรรม) ไว้ จากนั้นกำหนดหน่วยกิตที่ผู้ที่มาลงทะเบียนจะได้รับในช่องกำหนดหน่วยกิตที่ได้ก่อน จากนั้นให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มเปิดระบบแสตนบายจะปรากฏหน้าจอให้ใส่รหัสล็อกหน้าจอแสตนบายดังภาพ ให้ผู้ใช้กรอกรหัสจากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อเริ่มใช้งานระบบแสตนบาย

จากนั้นหน้าจอแสตนบายก็พร้อมเปิดให้แพทย์มาลงทะเบียนได้เองโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกเปิดระบบแสตนบายไว้ โดยเมื่อแพทย์มาถึงจุดลงทะเบียนเพียงแสดงบัตรประจำตัวโดยรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

ในการยกเลิกระบบแสตนบายให้พิมพ์คำว่า EXIT แล้วกดปุ่ม Enter จากนั้นจะมีหน้าจอแสดงขึ้นมาให้ผู้ใช้กรอกรหัสเดิมที่ผู้ใช้ได้ทำการกรอกก่อนที่จะเปิดระบบแสตนบายแล้วคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อทำการปิดหน้าจอแสตนบาย

การใช้งานหน้าจอรายชื่อแพทย์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน้าจอฝั่งซ้ายมือ  จะเป็นหน้าจอที่แสดงรายชื่อแพทย์ทั้งหมดที่มีในฐานข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถค้นหารายชื่อแพทย์ได้จากแถบค้นหารายชื่อซึ่งสามารถค้นหาได้ทั้งจาก เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โดยให้ผู้ใช้เลือกวิธีการค้นหาแล้วกรอกข้อมูลลงในช่องคำค้นโปรแกรมก็จะค้นหารายชื่อแพทย์ขึ้นมาให้

หน้าจอฝั่งขวามือ  จะเป็นรายชื่อแพทย์ที่ผู้ใช้ระบุหน่วยงานไว้ โดยสามารถค้นหาข้อมูลรายชื่อแพทย์ได้เช่นเดียวกันกับฝั่งซ้ายมือ


เพิ่มหน่วยงาน ใช้สำหรับเพิ่มรายชื่อหน่วยงาน
บันทึกหน่วยงาน ใช้สำหรับบันทึกรายชื่อแพทย์ในหน่วยงาน
บันทึกเป็นหน่วยงานใหม่ ใช้สำหรับบันทึกรายชื่อแพทย์ในหน่วยงานให้เป็นชื่ออื่น
ลบข้อมูลหน่วยงาน ใช้สำหรับลบข้อมูลหน่วยงานที่แสดงอยู่ทางขวามือในขณะที่คลิกปุ่ม
ส่งออกข้อมูล ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลแพทย์ในหน่วยงานที่แสดงอยู่ทางขวามือออกมาเป็นแฟ้มนามสกุล txt

วิธีการเพิ่มรายชื่อแพทย์เข้าไปในหน่วยงาน  ให้ทำการสร้างชื่อหน่วยงานขึ้นมาก่อนโดยการคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มหน่วยงาน" จากนั้นให้ระบุชื่อหน่วยงาน แล้วให้ผู้ใช้เลือกรายชื่อแพทย์ที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือโดยการ higtlight ชื่อแพทย์ที่ต้องการนำเข้าหน่วยงานแล้วคลิกที่ปุ่มลูกศรอันแรกที่ชี้ไปทางขวามือ (หรือสามารถดับเบิ้ลคลิกชื่อแพทย์ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือ) ชื่อแพทย์ที่ถูกเลือกก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในหน่วยงาน
วิธีการลบรายชื่อแพทย์ออกจากหน่วยงาน ให้ทำการเลือกรายชื่อแพทย์ที่อยู่ฝั่งขวามือโดยการ higtlight ชื่อแพทย์ที่ต้องการลบจากหน่วยงานแล้วคลิกที่ปุ่มลูกศรอันที่สองที่ชี้ไปทางซ้ายมือ (หรือสามารถดับเบิ้ลคลิกชื่อแพทย์ที่อยู่ฝั่งขวามือ) ชื่อแพทย์ที่เลือกไว้ก็จะถูกลบออกจากหน่วยงาน ส่วนวิธีการลบรายชื่อแพทย์ทั้งหมดในหน่วยงานให้ทำการคลิกที่ปุ่มลูกศรลีกษณะซ้อนกันอันที่สามที่ชี้ไปทางซ้ายมือและทำการยืนยันการลบรายชื่อแพทย์

หน้าจอรายชื่อกลุ่มกิจกรรม การใช้งานหน้าจอรายชื่อกลุ่มกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้

หน้าจอนี้มีไว้สำหรับค้นหาข้อมูลกลุ่มกิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ภายในโปรแกรมเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ หากข้อมูลใดมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งไปยังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

หน้าจอรายชื่อกิจกรรม การใช้งานหน้าจอรายชื่อกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้

หน้าจอนี้มีไว้สำหรับค้นหาข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ภายในโปรแกรมเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ หากข้อมูลใดมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งไปยังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

หน้าจอรายชื่อกลุ่มสถาบันหลัก การใช้งานหน้าจอรายชื่อกลุ่มสถาบันหลักมีรายละเอียดดังนี้

หน้าจอนี้มีไว้สำหรับค้นหาข้อมูลกลุ่มสถาบันหลักทั้งหมดที่มีอยู่ภายในโปรแกรมเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ หากข้อมูลใดมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งไปยังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

หน้าจอรายชื่อสถาบันหลัก การใช้งานหน้าจอรายชื่อสถาบันหลักมีรายละเอียดดังนี้

หน้าจอนี้มีไว้สำหรับค้นหาข้อมูลสถาบันหลักทั้งหมดที่มีอยู่ภายในโปรแกรมเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ หากข้อมูลใดมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งไปยังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

หน้าจอรายชื่อกลุ่มสถาบันสมทบ การใช้งานหน้าจอรายชื่อกลุ่มสถาบันสมทบมีรายละเอียดดังนี้

หน้าจอนี้มีไว้สำหรับค้นหาข้อมูลกลุ่มสถาบันสมทบทั้งหมดที่มีอยู่ภายในโปรแกรมเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ หากข้อมูลใดมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งไปยังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

หน้าจอรายชื่อสถาบันสมทบ การใช้งานหน้าจอรายชื่อสถาบันสมทบมีรายละเอียดดังนี้

หน้าจอนี้มีไว้สำหรับค้นหาข้อมูลสถาบันสมทบทั้งหมดที่มีอยู่ภายในโปรแกรมเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ หากข้อมูลใดมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งไปยังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ