คลำเจอก้อนที่เต้านมไม่ได้แปลว่า ต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไป

     คลำเจอก้อนที่เต้านมไม่ได้แปลว่า ต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไป โดย ผศ. นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน อาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล