การดูแลแบบผู้ป่วยที่บ้าน : อ. พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล

     สำหรับผู้ป่วยไม่ประสงค์จะมาโรงพยาบาลหรือมีโรคบางอย่างที่ทำให้การเดินทางมาลำบาก การดูแลที่บ้านเป็นส่วนเติมเต็มในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุดอ. พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล