ผู้ป่วยมะเร็งกับการดูแล PORT : พว.อัจฉยาภรณ์ รัตนภูมิ

     ยาเคมีบำบัดปัจจุบันใช้ได้การรักษามะเร็ง แต่สิ่งที่เราต้องระวังคือ การบาดเจ็บของหลอดเลือดดำ อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรียก พอร์ท เพื่อใช้ในการบริหารยาเคมีบำบัด เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับพอร์ทเราจะดูแลพอร์ทอย่างไร เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พว.อัจฉยาภรณ์ รัตนภูมิ พยาบาลวิชาชีพ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง งานพยาบาลบริการเฉพาะ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล