ภาพบรรยากาศงาน Welcome Dinner เลี้ยงต้อนรับวิทยากรในงานประชุมวิชาการ

     

ภาพบรรยากาศงาน Welcome Dinner เลี้ยงต้อนรับวิทยากรในงานประชุมวิชาการ The 6th Ramathibodi-Mayo Clinic-Cleveland Clinic Joint Conference (RMC)​ "Unlocking Innovation in Oncology" THE 2nd Ramathibodi Lung Cancer Consortium (RLC) Conference: The Essence of Multidisciplinary Approach for Lung Cancer วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรม The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok

ณ โรงแรม The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok Collection Hotel, Bangkok

 
 
 

 More Picture