โครงการสัมมนา พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีมบุคลากรเพื่อร่วมสานภารกิจพลักดันศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานความเป็นเลิศระดับประเทศและนานาชาติ

 

ศูนย์มะเร็ง สนับสนุนให้เกิดโครงการสัมมนานอกสถานที่ ครั้งที่ 2
โดยศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ในหัวข้อเรื่อง
"พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีมบุคลากรเพื่อร่วมสานภารกิจพลักดันศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานความเป็นเลิศระดับประเทศและนานาชาติ"

ในวันที่ 5 มกราคม - 6 มกราคม 2562
ณ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา