การบรรยายพิเศษ Shared decision making in renal cell carcinoma

 

 

คำชี้แจง : สำหรับแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น

 • กำหนดการประชุม: 15.30-16.30 PM

 • ค่าลงทะเบียนวันที่ประชุม : ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

   

  • หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • สถานที่จัดประชุม : ณ ห้องประชุม CVMC ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วันที่ประชุม : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                                          E-mail:    cancercenter.rama@gmail.com 
                                          โทรศัพท์.  02-201-2682 และ 02-201-0049
                                          โทรสาร.   02-201-2682