งานประชุมวิชาการ เรื่อง "Holistic approaches in the management of HR+HER2-MBC"


 

 • วันที่ประชุม : วันที่ 3 สิงหาคม 2565

 • เวลา/สถานที่ : 12.00-13.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารหลัก

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคลิก :  

 • ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน : 
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  คุณพิศมัย ศรีนาคา, คุณจันทร์เพ็ญ ปรีดี
                                         ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                                         E-mail:    cancercenter.rama@gmail.com 
                                         โทรศัพท์.  02-201-2682 และ 02-201-0049
                                         โทรสาร.   02-201-2682