งานประชุมวิชาการ The Masterclass on Multidisciplinary Management for Hepatocellular Carcinoma Patients

 

คำชี้แจง : สำหรับแพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น

 • กำหนดการประชุม

 • ค่าลงทะเบียนวันที่ประชุม : ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

   

  • หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  • สถานที่จัดประชุม : ห้องประชุม 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  • วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                                          E-mail:    cancercenter.rama@gmail.com 
                                          โทรศัพท์.  02-201-2682 และ 02-201-0049
                                          โทรสาร.   02-201-2682

   หมายเหตุ :ท่านที่ลงทะเบียนทาง Docquity แล้วกรุณาแจ้งชื่อ-สกุล
   กลับมาทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง