การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการพัฒนารูปแบบการบริการผู้ป่วย"


 

 • เอกสารประชุม : 

 • วันที่ประชุม : วันที่ 2 สิงหาคม 2565

 • เวลา/สถานที่ : 13.00-15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคลิก :  

 • ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน : 
   

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  คุณพิศมัย ศรีนาคา, คุณจันทร์เพ็ญ ปรีดี
                                         ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                                         E-mail:    cancercenter.rama@gmail.com 
                                         โทรศัพท์.  02-201-2682 และ 02-201-0049
                                         โทรสาร.   02-201-2682