งานประชุมวิชาการ Prostate cancer masterclass

 

 • คำชี้แจง : เรียนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่าน เนื่องจากในสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง จึงจัดการประชุมแบบออนไลน์ตามลิ้งค์ดังกล่าว
   
 • ลิ้งค์สำหรับร่วมประชุม :  https://mahidol.webex.com
 • Meeting number :  158 656 8126
 • Password :  123456

(จะเปิดประชุมออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564)
 

 • วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
   
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  โทรศัพท์ : 0-2201-2682, 0-2201-0049
  แฟ็กซ์ : 0-2201-2682
  E-Mail : cancercenter_rama@gmail.com