ติดต่อเรา

   
   

 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-1702 โทรสาร 0-2201-2450

 270 อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 ถนนพระรามที่หก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

GPS  พิกัด  13.7659  100.526

 

รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท : ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท และ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ : ลงสถานีพญาไท