ตราสัญลักษณ์(LOGO)

 

วิธี Save รูป : คลิกขวา --> กดบันทึกรูปภาพ
สำหรับมือถือและแท็บเล็ตกดค้างที่รูปภาพ --> ดาวน์โหลดรูปภาพ

--------------------------------------------------------------------------------------------

เหมาะกับเอกสารหรือภาพทั่วไป ไม่เหมาะที่จะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ธรรมดา
เพราะพิมพ์ออกมาแล้วไม่สวย จะเปลืองหมึกและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

 

 

เหมาะกับเอกสารที่อาจจะไม่ได้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สี
หรืออาจจะต้องมีการถ่ายเอกสาร ช่วยประหยัดหมึกและพลังงาน

 

 

รูปแบบสำหรับทำสติกเกอร์ (หรือวางบนพื้นสีเข้ม)

 

 

 

 

 

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม