เด็กอ้วนจ้ำม่ำคือ...เด็กแข็งแรงจริงหรือ?

Volume: 
ฉบับที่ 44 เดือนเมษายน 2565
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
อ. พญ.สิรินภา ศิวารมณ์ สาขาวิชาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    

     ภาวะอ้วนในเด็กเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพมากมาย โดยปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ นอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ ความดันเลือดสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ไขมันพอกตับ ปวดข้อ ข้อผิดรูป เป็นต้น และในระยะยาวยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น เด็กที่อ้วนจึงไม่ใช่เด็กที่แข็งแรง และภาวะอ้วนถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ป่วยเด็กโรคอ้วนยังอาจมีภาวะขาดสารอาหารได้ จากการรับประทานอาหารที่แม้จะให้พลังงานสูง แต่มีปริมาณสารอาหารอื่น ๆ เช่น วิตามินและแร่ธาตุน้อย 

    เมื่อทราบแล้วว่าโรคอ้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้าน ผู้ปกครองจึงควรดูแลเด็ก ๆ ให้มีรูปร่างที่สมส่วน การป้องกันโรคอ้วน
ในเด็กสามารถทำได้โดยการให้อาหารตามวัยอย่างเหมาะสมตั้งแต่เป็นทารก การให้นมแม่มีประโยชน์ต่อทารกทั้งทางด้านโภชนาการ สติปัญญา ภูมิต้านทาน และการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอ้วน ควรหลีกเลี่ยงการให้เด็กรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันมากเกินไป เช่น น้ำหวาน น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ฝึกให้เด็กรับประทานผักและผลไม้ ดื่มนมรสจืด จำกัดระยะเวลาที่อยู่หน้าจออุปกรณ์ต่าง ๆ และส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เพื่อการเจริญเติบโตที่เหมาะสมของเด็ก และการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว

 

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ