นักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ลงพื้นที่ชุมชนวัดขนอนใต้ ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน

Volume: 
ฉบับที่ 12 เดือน มกราคม 2557
Column: 
Education Talk
Writer Name: 
ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ

นักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ลงพื้นที่ชุมชนวัดขนอนใต้  ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน

นักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ลงพื้นที่ชุมชนวัดขนอนใต้  ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน

  เนื้อหาแนะนำ