การนวดไทยแบบราชสำนัก

การนวดไทยแบบราชสำนัก

เป็นศาสตร์การนวดที่สืบทอดมาจากแพทย์แผนไทยที่ทำงานในวังเจ้านายชั้นสูง โดยแพทย์ผู้ให้การบำบัดจะใช้เฉพาะนิ้วมือและมือกดนวดไปตามแนวเส้นและจุดสัญญาณตามส่วนต่างๆของร่างกาย ใช้ท่าทางและองศาของผู้นวดเพื่อกำหนดทิศทาง และขนาดของแรงที่ใช้นวด ประโยชน์ในการกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดและน้ำเหลืองและกระตุ้นระบบประสาทให้ทำงานดีขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย 

ข้อห้ามและข้อระวัง

  1.  งดนวดหากมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส
  2.  งดนวดหากกำลังป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลัน
  3.  งดนวดหากมีความดันโลหิตสูงกว่า 160/100 mmHg
  4.  งดนวดหากมีอาการหน้ามืดใจสั่นร่วมกับคลื่นไส้
  5.  งดนวดหากมีโรคกระดูกพรุนรุนแรง 
  6.  หลีกเลี่ยงไม่นวดบริเวณที่มีกระดูกหัก ปริ ร้าวและยังไม่ติดดี บริเวณที่เป็นมะเร็ง บริเวณที่มีแผลเปิด รอยโรคผิวหนังที่สามารถติดต่อได้บริเวณที่ผ่าตัดภายใน 1 เดือน บริเวณที่มีหลอดเลือดดำอักเสบ